X-akseli Oy är en IT-systemleverantör specialiserad på behov inom hälsovårdssektorn. Företaget grundades år 2008. Vår huvudprodukt är AKSELI-systemet, som är speciellt utformat för hantering av patientströmmen.

Vår mission: öppenhet och samarbete

I allt vi gör tror vi fast på kraften i öppenhet och samarbete, vilket gör oss till en exceptionell systemleverantör. Vi anser att kunden har rätt att välja sina lösningar oberoende av system eller leverantör. Därför bygger våra produkter på lösningar med öppen källkod som alla kan utnyttja.

X-akseli ägs av de anställda, vilket framhäver betydelsen av gemensam nytta i stället för befrämjande av egna intressen. Bästa resultat nås endast genom att växa och utvecklas tillsammans – med hjälp av öppen kommunikation och intensivt samarbete. Vårt företags styrka ligger i omfattande affärs- och teknologikunnande, som kombineras på ett mycket unikt sätt hos våra anställda.

Vi pratar inte bara teknik, utan har en genuin förståelse för kundens behov – aktuella och kommande. Vårt företag vågar vara annorlunda och vi tillhandahåller kunderna färdiga byggklossar med vilka systemet kan byggas till precis rätt storlek och form. Det bästa är att våra byggklossar kan återanvändas om och om igen på olika ställen i processen.

X-akseli som arbetsplats

Vi på X-akseli trivs exceptionellt bra på jobbet. Vi jobbar under avslappnade former och med respekt för väl gjort arbete. Vi ger våra anställda mycket frihet och därigenom stort ansvar.

Vill du arbeta hos oss?

Skicka in en öppen ansökan.

Berättelser från våra anställda

 • Roberto
  Roberto Utvecklare

  Roberto kom till X-akseli i augusti 2014 för att arbeta som utvecklare. Bakom sig hade han flera års erfarenhet av jobb i olika branscher runtom i världen – Australien, Sydostasien och Europa. Roberto ansvarar för sin del för programmeringsarbeten i anslutning till Akseli-systemet. I synnerhet arbetar han med att planera och genomföra installationsverktyg och vid behov utför han också installationsarbeten.

  För Roberto är det viktiga i hans arbete hos X-akseli alla de människor med vilka man jobbar. Han kommer vidare genom att lära sig av andra och utvecklas. Också arbetets innehåll är viktigt.

  Roberto trivs med sitt arbete på X-akseli. Han upplever att arbetet inte bara görs för pengarnas skull, utan att det ligger ett högre syfte bakom.

  – Vi arbetar för att utveckla system för hälsovårdssektorn. Detta gagnar många och förhoppningsvis ger det också bättre livskvalitet.

 • Daniel
  Daniel Programmerare

  Daniel började arbeta för X-akseli i juni 2012. I hans arbete ingår forskning och programmering på produktutvecklingssidan. Daniel gillar arbetets mångsidighet och att det erbjuder möjligheter att utmana sig själv.

  X-akseli är Daniels första fasta anställning. Han har blivit nära vän med sina arbetskamrater och atmosfären är familjär. Utan en stel organisation finns det tid att uppmärksamma alla medarbetare.

  – Det känns som att mina synpunkter och åsikter spelar en roll.

  I synnerhet känner Daniel att arbetet är meningsfullt. Vid X-akseli utvecklas nya idéer och man blickar framåt. Detta syns bland annat i att sjukhusens verksamhet blir effektivare.

 • Simo
  Simo Systemarkitekt

  Simo började i sitt arbete som systemarkitekt hos X-akseli 2011. Hans arbete är mångsidigt och utmanande. I arbetet ingår planering och genomförande av delar till Akseli-systemet men också installationer och kundbetjäning. Simo deltar i att planera utvecklingen av systemet: nya saker som kan göras och förbättringar i det befintliga.

  – Akseli är ett bra system och jag har sett vilka fördelar det ger i sjukhuspersonalens arbete.

  För Simo är det bästa i hans arbete just möjligheten att planera nytt. Som ingenjör upplever han sig själv framför allt som en problemlösare. Därför är det för honom inte sak samma hur och på vilket sätt arbetet görs.

  Simo tycker att det är lätt att hitta sin plats i arbetsgemenskapen bara man själv är lite aktiv. Atmosfären vid X-akseli är den av ett ungt och litet företag, anser han. Företaget präglas av flexibilitet och alla känner varandra. Det är lätt att få saker gjort när det inte är så stelt.

  – Vi är bra på att jobba och det råder ingen brist på entusiasm, beskriver Simo sina kollegor.

 • Ilona
  Ilona Grafisk designer

  Ilona har jobbat som grafisk designer för X-akseli sedan januari 2014. Hon arbetar deltid vid sidan av studierna. Kombinationen har fungerat bra, eftersom hon har kunnat avlägga kurser genom jobbet.

  Ilona svarar för produktionen av X-akselis grafiska material för försäljnings- och marknadsföringssyften. Det bästa med arbetet är enligt Ilona att ta fram viktiga bitar för företaget som hjälper det till framgång.

  – Mitt arbete har betydelse och det är trevligt, säger Ilona om sitt arbete.

  Ilona har trivts med sitt arbete hos X-akseli. Hon tycker att det är trevligt på jobbet. Kollegorna är trevliga och atmosfären god.

Start typing and press Enter to search