Fördelarna för patienten

1. Sms-påminnelser

AKSELI påminner patienten automatiskt med ett sms om den bokade tiden. När det finns ett begränsat antal mottagningstider är det viktigt att inga besök uteblir på grund av glömska.

2. Inget köande till anmälningsdisken

Enligt våra klienter ”smälter självbetjäningsterminalen köerna”. Anmälan går snabbt och fort genom att visa FPA-kortet för terminalen som samtidigt kontrollerar kontaktuppgifterna.

3. Din integritet är tryggad

Anmälningsterminalen skriver ut ett kvitto för klienten där bokade tider syns i tidsordning. Patienten kallas in med ett könummer och man slipper ropa patienters namn i korridorerna. Informationsskärmen visar också tydligt vilket behandlingsrum man ska till.

4. Lätt betalning av fakturor

Fakturan för besöket skickas automatiskt hem och man behöver inte gå till luckan för att betala den.

Våra kunders erfarenheter

”Anmälan via automaten gick smidigt utan att köa och de tydliga, stora siffrorna på skärmen säkerställde klienternas dataskydd när deras namn inte ropades ut i korridorerna som förr i tiden”

Respons från patientenkät vid Uleåborgs universitetssjukhus

Ta i bruk AKSELI

Kontakta oss så undersöker vi hur AKSELI kan hjälpa er.

Start typing and press Enter to search