Fördelarna för beslutsfattaren

1. Automatisering av rutiner

Självbetjäningen frigör värdefulla personalresurser och hjälper personalen att i stället för rutinuppgifter lägga fokus på vårdarbetet. AKSELI betalar sig snabbt.

2. Effektivare användning av arbetstiden

Läkarna och vårdpersonalen sparar arbetstid när patienterna sköter sin anmälan själv på terminalerna. De få som saknar FPA-kort eller annars har särskilda behov kan använda en informationsdisk som är gemensam för alla avdelningar. Man slipper leta efter patienterna och de kallas in via informationsskärmarna. Om vårdpersonalen till exempel sparar två minuter arbetstid per patient, är ökningen betydande på hela organisationens nivå.

3. Rapporterna hjälper i utvecklingsarbetet

AKSELIs rapporter pekar på dolda förändrings- och utvecklingsbehov i organisationen. Processerna och förfaringssätten i anslutning till patientströmmen kan förbättras ytterligare.

4. Systemet kan byggas ut flexibelt

Systemet kan flexibelt utökas med nya delar, till exempel sms-påminnelser, faktureringsgränssnitt och så vidare. Vi utvecklar AKSELI ständigt till ett mer mångsidigt system.

Ta i bruk AKSELI

Kontakta oss så undersöker vi hur AKSELI kan hjälpa er.

Start typing and press Enter to search