Fördelarna för sköterskan

1. Mindre registreringsarbete

Använd tiden på annat än på att kontrollera blanketter med personuppgifter eller mata in ändrade uppgifter i patientdatasystemet. I och med AKSELI kontrollerar patienterna själv sina kontaktuppgifter och sjuksköterskorna kan fokusera på patientarbetet.

2. Du kan lägga fokus på vårdarbetet

Tidigare fick man ringa från avdelning till annan för att få tag på patienter som inte kommit för sin tidsbokning. Ibland hittade man patienten i laboratoriet eller på röntgenavdelningen väntandes på sin tur, ibland hade patienten uteblivit helt från besöket. Detta gjorde att även andra patienters besök försenades. Nu kan patientens ankomst och situation bekräftas med en enda titt på bokningslistan.

3. Lätt att lära sig och snabbt att använda

Du lär dig snabbt grundfunktionerna i AKSELI. Systemet sparar dig rutinarbete genom att händelser registreras automatiskt.

4. Synlighet för ditt arbete

I Akseli sparas alltid en notering av ett patientbesök. Detta gör det tidigare osynliga arbetet synligt och ökar uppskattningen av sköterskorna.

Snabbare mottagning av patienter

Vid Tammerfors universitetssjukhus ögoncentrum anmäler sig redan upp till 250 patienter om dagen via automaten. Akseli har påskyndat mottagningen och man har kunnat vägleda patienterna till rätt ställe på ett smidigt sätt. ”Tack vare Akseli ser följande person som tar emot patienten omedelbart när patientbesöket är klart. Tidigare sprang man runt mellan behandlingsrummen eller ringde från ett rum till nästa att nu är patienten på väg. Patienterna kan använda Akseli utan problem,” berättar biträdande avdelningsskötare Pauliina Wallius-Reinwall.

Ta i bruk AKSELI

Kontakta oss så undersöker vi hur AKSELI kan hjälpa er.

Start typing and press Enter to search