Iso Omena

AKSELI INGÅR I EN STOR SERVICEHELHET

Fakta

  • KUND: Esbo stad
  • PUBLICERAD: 8/2016

Bilder

Fördelar

  • Akseli effektiviserar betydligt verksamheten i en mångsidig servicehelhet
  • Informationsskärmar och dörrdisplayer bildar en enhetlig informationskanal
  • Könummer och självincheckning via samma utrustning, administration av helheten med hjälp av ett enda system

Servicetorget i Iso Omena

Servicetorget i Iso Omena som ligger i anslutning till köpcentret Iso Omena är Finlands första storskaliga koncentration av offentliga tjänster för kommuninvånarna. I centrum för Esbo stads servicetorg står kunden, för vilken staden erbjuder offentliga tjänster så smidigt, heltäckande och enkelt som möjligt på samma ställe och med ovanligt långa öppethållningstider. Servicekonceptet kompletteras av ny teknologi som stöder användning och produktion av tjänsterna.

Det gemensamma utrymmet i Iso Omena delas av biblioteket, rådgivningsbyrån, mental- och missbruksvården, HUS laboratorie- och bilddiagnostiktjänster, stadens servicepunkt, FPA:s kundservice, yESBOx informations- och rådgivningspunkt för unga samt Träffpunkten för kultur och konst. På grund av det mångsidiga serviceutbudet behövs det ett effektivt kundstyrningsverktyg, som kan förstå olika behov och situationer.

Akseli på servicetorget

Till servicetorget som invigdes i augusti 2016 levererade X-akseli Oy ett könummer- och självincheckningssystem samt en informationskanal bestående av informationsskärmar och dörrdisplayer.

Med hjälp av systemet anmäler och identifierar sig kunderna själva till tjänsterna, får meddelande om när det är deras tur och kan se aktuell information om alla tjänster som finns på servicetorget. Dörrdisplayer i alla servicetorgets mötesrum och andra lokaler hjälper till att säkerställa att kunden hittar rätt ställe bland alla tjänsterna i de mångsidiga lokalerna.

X-akselis självincheckningstjänst och uppföljning av kundflöde utnyttjas i hälsostationens, rådgivningsbyråns samt HUS bilddiagnostiks verksamhet. Könummertjänsten används av mental- och missbruksvården, biblioteket, HUS laboratorium samt stadens gemensamma servicepunkt.

Kom igång med Akseli

TA KONTAKT – LÅT OSS SE HUR AKSELI KAN HJÄLPA ER