Esbo sjukhus

AKSELI DELTAR I AVDELNINGENS VERKSAMHET

Fakta

  • KUND: Esbo sjukhus
  • ÖPPNAT: sommaren 2017

Bilder

Fördelar

  • Akseli hjälper till med planeringen av avdelningspatienternas vård upp till flera veckor och månader i förväg
  • Systemet förenar på effektivast möjliga sätt vårdpersonal, kunder och arbetslokaler
  • Akseli garanterar att alla patienter får ett utrymme som lämpar sig för deras vård

Akseli till Esbo sjukhus

Esbo sjukhus på Jorvs campus är ett kompetenscenter för vård och rehabilitering av äldre och en stödtjänst för hemmaboende. Sjukhusets servicekoncept bygger bland annat på kundcentrering, fungerande arbetsförhållanden, nya tekniska lösningar, smidiga processer samt flexibla användningsmöjligheter och anpassningsbarhet.

Sjukhusbyggnaden rymmer fem avdelningar och en enhet för vård i livets slutskede. Sjukhuset har även rehabilitering på distans, ett hemsjukhus, polikliniker, en tandklinik och en hjälpmedelsenhet. Dessutom har sjukhuset nära samarbete med specialsjukvården vid HUS sjukhus i Jorv. Esbo sjukhus betjänar invånare från Esbo, Grankulla och Kyrkslätt och ersätter sjukhusen i Bolarskog och Morby, Jorvs hälsocentralavdelningar och hälsocentralssjukhusen i Grankulla och Kyrkslätt.

Hela sjukhuset inklusive Akseli-systemet öppnades för patienter våren 2017.

Verksamhetsstyrning och lokalbokningar

Utöver självinchecknings- och inkallelsesystemet utarbetade X-akseli en verksamhetsstyrningsmodul som sjukhuset använder för att planera rehabilitering av avdelningspatienter. Denna funktion förenklar planeringen av vårdpersonalens arbetsuppgifter och allokeringen av resurser samt förebygger överlappande lokal- och tidsbokningar. Med hjälp av avdelningsvyn i Akseli kan vårdpersonalen planera besök efter kundernas behov samt boka lämpliga lokaler för detta.

På det sättet administrerar Akseli scheman för lokaler, vårdpersonal och kunder på ett och samma ställe, vilket möjliggör en effektivare arbets- och resursplanering i sjukhusmiljön.

Kom igång med Akseli

TA KONTAKT – LÅT OSS SE HUR AKSELI KAN HJÄLPA ER