Vad är Akseli?

Akseli är ett kundflödes- och arbetsstyrningssystem som innehåller bland annat självincheckning, info-TV, dörrdisplayer, mobila tjänster, patientarmband och lokalhantering.

Akseli för kunden

Tack vare självincheckningen kan kunderna lätt anmäla sig utan att köa. Informationsskärmarna talar om till vilket rum och vilken avdelning kunden med det numret ska gå. Informationsskärmarna kan även visa meddelanden och annan aktuell information för kunden.

Akseli för medarbetaren

Våra program är utvecklade för medarbetaren och effektiviserar arbetet betydligt. Kalla in kunderna med ett klick och se kundflödet på skärmen i realtid. Planera arbetsskift och lokalbokningar smart och automatiskt. Koncentrera dig på kärnarbetet, låt Akseli sköta vardagspusslet.

Egenskaper

Akseli gör mottagningen av kunder smidig och enkel. Lär känna Akselis viktigaste egenskaper.

Självincheckning

En lättanvänd självincheckningsterminal automatiserar incheckningen och vägleder kunden direkt till vårdgivaren. Läs mer.

Informationsskärmar

Informationsskärmar informerar kunderna i väntrummen och ersätter de gammaldags anslagstavlorna. Man behöver inte längre ropa upp kunderna med namn. Läs mer.

Verktyg för vårdpersonalen

Effektivisera organisationens verksamhet och följ upp kundflödet. Akselis verktyg underlättar bland annat planering av arbetstid och uppföljning av lokalanvändning. Läs mer.

Meddelanden & påminnelser

Håll kunderna uppdaterade om bokningar och ändringar med SMS- och e-postpåminnelser. Flytta administrationen av tidsbokningar till nätet. Läs mer

Avatarer

Avatarer har blivit en hit hos de yngsta patienterna. Det finns hundratals alternativ tillgängliga, och av dem lottas sex stycken ut som barnen kan välja mellan Läs mer.

Rumsbokningar

Glöm papperskalendrar och jakt efter lediga rum. Boka alla rum du behöver i samma praktiska användargränssnitt. Läs mer.

Patientarmband

Gör besöket till en roligare upplevelse samtidigt som besöket går snabbare. Armbandet Akseli RANNE ger ökad patienttillfredsställelse och effektivitet. Läs mer.

Rapporter

Akselis rapporter framhäver väsentliga detaljer om verksamhetens effektivitet. Prognoser hjälper till att förutse utmaningar redan innan de uppstår. Läs mer.

Automatisering

Akseli stöder intelligent planering av vård samt föreslår automatiskt bl.a. lämpliga arbetsskift och scheman för att säkerställa effektiv tidsanvändning. Läs mer.

Kunderna berättar

Stämningsbitar om samarbetet och fördelarna med Akseli.

Fördelar

Akseli erbjuder många fördelar, från tids- och kostnadsbesparing till bättre kundupplevelse.

Snabb besökshantering

Akseli för samman vårdgivaren och kunden på ett tidsbesparande sätt. Ett snabbt kundflöde förebygger onödig väntan och förbättrar både kundernas besöksupplevelse och vårdpersonalens välbefinnande.

Akseli håller fortlöpande alla parter à jour och kan effektivt förmedla information även när det sker förändringar mitt under dagen. Akseli ser till att kunderna väntar på rätt ställe och ger vårdpersonalen en lägesbild i realtid av kundflöde och lokalbokningar.

FÖRDELAR

  • Snabbare och smidigare kundflöde
  • Bättre kundupplevelse

Gjort för medarbetare

Med hjälp av Akseli håller sig medarbetarna på ett enkelt sätt uppdaterade om dagsläget. Uppföljningen av arbetet i den egna enheten är effektiv och kundens hela dagsprogram visas direkt på en lista.

När Akseli sköter om patientvägledningen blir vårdarbetet smidigare och medarbetarna får mer tid att koncentrera sig på andra uppgifter. Expertens vy i Akseli talar alltid om var kunderna befinner sig och hjälper personalen att lägga märke till nya kunder som väntar på att kallas in med ljudsignal.

Arbetet blir trevligare och det blir mer tid över för de komplicerade fallen när Akseli sköter om rutinerna. Med hjälp av Akseli hittar sig patienterna rätt själva, och patientutrop i korridorerna är ett minne blott.

FÖRDELAR

  • Mer tid för kärnarbetet – Akseli tar hand om det rutinmässiga
  • Enkel uppföljning av arbetsuppgifter och bättre hantering av det egna schemat

Smart automatisering

Akseli hjälper till med vårdplaneringen. Genom att schemalägga mottagning och verksamhet kan Akseli föreslå lediga tider som passar för deltagarnas kalendrar. De lediga tiderna kan utnyttjas direkt för att göra tidsbokningar i andra system Funktionen förbättrar befintliga system utan behov av komplicerade ändringar och omskolning.

Akseli fattar dock aldrig några slutliga beslut i bakgrunden, utan det egentliga ansvaret att granska planerna ligger fortfarande på användaren. På det sättet kombineras artificiell intelligens och människans starkaste sidor i planeringen.

FÖRDELAR

  • Schemalägg automatiskt och spara tid
  • Effektivisera verksamheten och använd lokalerna maximalt

Basera besluten på data

Hälsovårdspersonalen verkar i en miljö där även till synes små händelser eller förändringar kan få stora konsekvenser. Oavsett om det rör vårdpersonal eller kunder sparar Akseli informationen om alla händelser inom sitt bevakningsområde. Det betyder att man med Akselis hjälp alltid kan reda ut vad som hänt, var och när och vem som är ansvarig.

Information som lagrats i Akseli kan utnyttjas även för att upprätta statistik, sammanställa rapporter samt utveckla verksamheter och planera nya. Detta möjliggör betydande kostnadsbesparingar till exempel i byggprojekt eller när verksamheter omorganiseras inom organisationen.

FÖRDELAR

  • Klara kostnadsbesparingar och kort återbetalningstid
  • Rapporterna klarlägger utvecklingsbehov

Skräddarsytt för dina behov

Akseli skalas efter kundernas behov Våra kunder kan välja att använda precis de funktioner de behöver i den omfattning som passar dem. Kostnaderna bestäms på basis av användningen, så ingen av våra kunder betalar något i onödan.

Vår moderna tjänstemodell innehåller allt som behövs levererat på plats och klart att användas. Vår totalservice omfattar utrustning, programvara, integrationer, support, underhåll och till och med nya versioner av programvaran.

FÖRDELAR
  • Allt du behöver i samma paket – välj själv de funktioner du vill ha
  • Enkel prissättning

Kom igång med Akseli

TA KONTAKT – LÅT OSS SE HUR AKSELI KAN HJÄLPA ER