Akseli för medarbetare

Smidig kundmottagning, verktyg för skiftplanering och lokalbokning samt ett stort antal övriga verktyg som underlättar andra arbetsuppgifter.

Smidigare arbete

Vårt program är utvecklat för sjukvårdspersonalens behov och hjälper till att effektivisera arbetet.

1. Mottagning av kunder

Akseli erbjuder information i realtid om dagens kunder och möjliggör smidig inkallelse. Kunderna kallas in med ett enda musklick, som skickar information till infoskärmar och dörrdisplayer i väntrummet.

En kund som kommit till rummet kan vid behov pausas eller överföras till annan vårdpersonal för behandling. När besöket är slut markeras att kunden har lämnat rummet och vid multibokning styr Akseli kunden automatiskt till nästa väntrum. Det enda vårdpersonalen behöver göra är att hantera kundlistan och sköta vårdarbetet!

FÖRDELAR

  • Mer tid för kärnarbetet – Akseli tar hand om det rutinmässiga​
  • Bättre kundupplevelse, bättre dataskydd

2. Arbetsskift och lokalbokningar

Akseli underlättar arbetsplanering och bokning av lokaler. Akseli kopplar lätt och smidigt samman lediga lokaler, vårdsökande kunder och vårdpersonal. Tack vare Akseli används resurser och utrymmen alltid effektivt och du undviker dubbelbokningar och tomma, oanvända lokaler. Lokalbokningar görs med ett enda klick och det är enkelt att byta rum – Akseli styr automatiskt kunden till rätt rum.

Inga fler kalkylark med tusentals celler och väggar täckta med whiteboards. Schemaläggningen för mottagningarna underlättas genom att Akseli automatiskt söker upp lediga tider i kalendrar från olika bakgrundssystem. Alla dessa funktioner förbättrar befintliga rutiner utan behov av komplicerade ändringar och omskolning.

3. Övriga vyer

Alla Akselis vyer för vårdpersonalen är tillgängliga genom ett enda tydligt användargränssnitt. Funktionerna kan slås på och av efter behov och visningen kan begränsas efter användarens behörighet.

MEDARBETARENS VYER

  • Expertens vy för inkallelser och styrning av kundflöde
  • Organisationsträd för smidig resurshantering
  • Utrustningsvy för kontroll och hantering av apparaturen
  • Uppföljningsvy för bevakning av rumsbokningar och lokalisering av lediga lokaler
  • Rumsplaneringsvy för bokning av lokal och kombinering av mottagningar med lämpliga lokaler
  • Avdelningsvy för effektiv vårdplanering för avdelningspatienter
  • Rapportvy för granskning av detaljerad statistik och upptäckt av förbättringsområden

4. Statistik och rapporter

Akselis rapporter framhäver dolda utvecklingsbehov i organisationen. Varje aktivitet som utförs på Akselis bevakningsområde lagras per händelse i systemet och organisationens funktionsförmåga kan därför följas upp mycket detaljerat. Traditionellt statistikförda aktiviteter är till exempel kundantal, väntetider, enheternas eller verksamhetsställenas belastning, resurstillräcklighet och automationsgrad.

Akselis rapporter underlättar optimering av den dagliga verksamheten och hjälper till att effektivisera processer som hör ihop med kundflöden, resurser och lokalhantering.

Kom igång med Akseli

TA KONTAKT – LÅT OSS SE HUR AKSELI KAN HJÄLPA ER.