Akseli för kunden

Bättre besöksupplevelse för din kund.

Besöksupplevelse

För kunden betyder Akseli snabba och smidiga besök utan köer. Se kundresan.

1. Påminnelser

Besöket börjar med en automatisk SMS-påminnelse om den bokade tiden. När det är ont om tider är det viktigt att bokningar inte förblir outnyttjade på grund av glömska.

FÖRDELAR

  • Aktuell information om tidsbokningar
  • Slut med stress och glömda tider

2. Självincheckning

Självincheckningen görs enkelt genom att visa upp ID-kortet för terminalen. Terminalen skriver ut ett kvitto och vägleder kunden till rätt väntrum. Vår kundrespons visar att snabb självincheckning eliminerar köer och förbättrar besöksupplevelsen betydligt.

Det lönar sig att placera självincheckningsterminaler förutom i huvudentrén även vid andra ingångar och vänthallar. Då kan fasta kunder ta sin egen väg och anmäla sig direkt på sin vårdenhet.

FÖRDELAR

  • Snabb självincheckning – inga köer, inga muntliga utrop av personuppgifter
  • Kunden får tydlig vägledning till rätt väntrum

3. Inkallelse

När det är kundens tur ges en ljudsignal och Akselis informationsskärm visar vilket rum kunden ska gå till. Vid inkallelsen visar skärmen tydligt den inkallade kundens nummer och numret på mottagningsrummet. Samtidigt tryggar Akseli kundens integritet, eftersom inga utrop med namn görs i korridorer eller väntrum.

FÖRDELAR

  • Tydlig information om vilket rum kunden ska gå till
  • Inga namnupprop, förbättrat integritetsskydd

4. Meddelanden

I samband med inkallelsen kan informationsskärmen även visa meddelanden och annan aktuell information. Våra kunder använder informationsskärmarna bland annat för att presentera nyheter, evenemang, reklam och aktuella meddelanden. Informationsskärmarna är väl synliga i lokalerna, och de är ett effektivt sätt att förmedla ditt budskap.

FÖRDELAR

  • En ständigt aktuell informationskanal för all slags information
  • En ständigt aktuell informationskanal för all slags information Möjlighet att hantera innehåll ända till individuell skärmnivå

Kom igång med Akseli

TA KONTAKT – LÅT OSS SE HUR AKSELI KAN HJÄLPA ER