Akselis delar

Ett mångsidigt system som innehåller arbetsunderlättande program- och teknologilösningar för hantering av kundflöden och administration.

Egenskaper

Akseli gör mottagningen av kunder smidig och enkel. Lär känna Akselis viktigaste egenskaper.

Självincheckning

En lättanvänd självincheckningsterminal automatiserar incheckningen och vägleder kunden direkt till vårdgivaren. Läs mer.

Informationsskärmar

Informationsskärmar informerar kunderna i väntrummen och ersätter de gammaldags anslagstavlorna. Man behöver inte längre ropa upp kunderna med namn. Läs mer.

Verktyg för vårdpersonalen

Effektivisera organisationens verksamhet och följ upp kundflödet. Akselis verktyg underlättar bland annat planering av arbetstid och uppföljning av lokalanvändning. Läs mer

Meddelanden och påminnelser

Håll kunderna uppdaterade om bokningar och ändringar med SMS- och e-postpåminnelser. Flytta tidsbokningen till nätet. Läs mer.

Avatarer

Avatarer har blivit en hit hos de yngsta patienterna. Det finns hundratals alternativ tillgängliga, och av dem lottas sex stycken ut som barnen kan välja mellan. Läs mer.

Rumsbokningar

Glöm papperskalendrar och jakt efter lediga rum. Boka alla rum du behöver i samma praktiska användargränssnitt. Läs mer.

Patientarmband

Gör besöket till en roligare upplevelse samtidigt som besöket går snabbare. Armbandet Akseli RANNE ger ökad patienttillfredsställelse och effektivitet. Läs mer.

Rapportering

Akselis rapporter framhäver väsentliga detaljer om verksamhetens effektivitet. Prognoser hjälper till att förutse utmaningar redan innan de uppstår.Läs mer.

Automatisering

Akseli stöder intelligent planering av vård samt föreslår automatiskt bl.a. lämpliga arbetsskift och scheman för att säkerställa effektiv tidsanvändning. Läs mer.

1. Självincheckning

Självincheckningen tar hand om både kundens anmälan och vägledningen. Kunden anmäler sig genom att visa upp streckkoden i kallelsen eller på FPA- eller id-kortet. Vid behov kan personnumret även läggas in på pekskärmen.

Efter anmälan skriver automaten ut ett kvitto som innehåller tidbokningsuppgifter, ett unikt besöksnummer och eventuellt en unik figur (avatar) samt anvisningar till rätt väntrum.

2. Informationsskärmar

Informationssystemet förmedlar information till kunderna i väntrummen med hjälp av bildskärmar, som ersätter de gammaldags anslagstavlorna. Det är lätt att lägga till, ta bort och redigera olika slags meddelanden, nyheter eller reklam.

När patienten kallas till behandlingsrummet via vårdpersonalens användargränssnitt visar systemet patientens besöksnummer på informationsskärmarna, ger en ljudsignal och vägleder till rätt behandlingsrum. Om Akselis virtuekka figurer, avatarer, har tagits i bruk, visar informationsskärmen även den avatar som kunden valt.

3. Verktyg för vårdpersonalen

I Expertens vy kan vårdpersonalen följa kunder som kommer till väntrummet i realtid från sin egen arbetsstation. Kunderna kallas in med ett enda musklick, som skickar inkallelsemeddelandet till informationsskärmarna och dörrdisplayerna.

Olika medarbetare kan samtidigt följa inkallelserna från sina egna arbetsstationer. Utöver inkallelse möjliggör Expertens vy bland annat förflyttning av patienter, pausande av patientens behandling samt granskning av patientens nuvarande läge och dagsprogram.

4. Meddelanden och påminnelser

Akseli gör det möjligt att informera kunderna genom flera kanaler.

Tidsbokningar kan meddelas i förväg med SMS och vid behov kan man skicka separata meddelanden om ändringar och avbokningar.

Kvittot som kunden får vid ankomsten visar tidsbokningarnas ordning och ger instruktioner. Organisationsspecifik allmän information kan ges via Akselis informationssystem. På det sättet snabbar Akseli upp informationsgången till kunderna varje dag.

5. Avatarer

Akselis virtuella figurer, avatarer, är speciellt avsedda för barn och kan skrivas ut på besökskvittot eller på ett armband som används vid poliklinikbesök.

id självincheckningen väljer kunden sin avatar bland de sex alternativ som lottas ut. Avataren är unik för kunden och följer med hela dagen. Den visas på informationsskärmen i rätt väntrum och vid kallelsen till mottagningsrummet samt gör det lättare och trevligare att följa med i informationen.

Vårt bildgalleri innehåller hundratals olika avatarer, så alla hittar säkert ett alternativ som passar. De populäraste avatarerna hos barnpatienterna har varit hundar och andra djurfigurer som pingviner samt Akseli-kaninen.

6 Rumsbokningar

Rums- och lokalbokningar görs lätt och smidigt med hjälp av Akseli.

Akseli hjälper till att hitta lediga arbetslokaler med hjälp av en lägesbild i realtid, och de elektroniska bokningsfunktionerna ersätter manuella rumskalendrar och scheman. Förutom bokningsläget visar Akseli även bokningsuppgifterna och kan tala om när de upptagna rummen blir lediga nästa gång.

Bokningsfunktionerna och de sammankopplade apparaterna kan användas för såväl behandlingsrum som mötesrum. Bokningsschemat kan granskas från den egna arbetsstationen eller direkt på dörrdisplayen och patienterna kan kallas in utan komplicerad konfigurering.

7. Patientarmband

RANNE® är det bekvämaste sättet att identifiera patienter. Det tar bara några sekunder att skriva ut det streckkodsförsedda armbandet och det är lätt att fästa på armen.

RANNE® kan integreras i vilket bakgrundssystem som helst och armbanden kan skrivas ut direkt från detta. Armbanden finns i olika färger och storlekar från nyfödda till vuxna, och de är utformade specifikt för hälsovårdens verksamhetsmiljö.

Ranne2

8. Rapportering

Akselis rapporter framhäver dolda utvecklingsbehov i organisationen. Varje aktivitet som utförs på Akselis bevakningsområde lagras per händelse i systemet och organisationens funktionsförmåga kan därför följas upp mycket detaljerat. Traditionellt statistikförda aktiviteter är till exempel kundantal, väntetider, enheternas eller verksamhetsställenas belastning, resurstillräcklighet och automationsgrad.

Akselis rapporter underlättar optimering av den dagliga verksamheten och hjälper till att effektivisera processer som hör ihop med kundflöden, resurser och lokalhantering.

9. Automatisering

Akseli kombinerar information från vilket integrerat bakgrundssystem som helst och gör det lätt att hitta tider och resurser för vård av patienter.

Schemaläggning av alla organisationens resurser görs bekvämt med hjälp av ett skiftplaneringsverktyg, som gör masschemaläggning märkbart effektivare och sparar värdefull tid. Med ett och samma verktyg kan man säkerställa att alla resurser har de utrymmen och lokaler de behöver, att lokalanvändningen är så effektiv som möjligt och att det inte uppstår spill.

Kom igång med Akseli

TA KONTAKT – LÅT OSS SE HUR AKSELI KAN HJÄLPA ER