Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama Perusturvakuntayhtymä Karviainen tuottaa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut Länsi-Uudellamaalla. Palvelujen piiriin kuuluu yhteensä noin 37 800 asukasta. Toiminta perustuu elämänkaarimalliin, jossa palvelukokonaisuudet on jaettu ikäryhmittäin palvelulinjoiksi. Erilaisia palvelulinjoja on kolme: lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.

Karviainen on ottanut ensimmäisenä perusterveydenhuollon toimijoista käyttöönsä AKSELI-tuoteperheeseen kuuluvan infojärjestelmän. Infojärjestelmälle oli akuutti tarve eReseptin käyttöönoton lähestyessä. Käytössä ei ollut tehokasta tapaa tiedottaa potilaita tulevasta suuresta muutoksesta ja terveysasemien seinät olivat ja entuudestaan täynnä erilaisia ilmoituksia ja tiedotteita.

– Epäilimme, mahtaako niitä paperilappuja kukaan lukea, kertoo työikäisten terveyspalvelupäällikkö Minna Luoto.

Nykypäivän tietotulvassa selkeä, näkyvä ja ajantasainen tiedottaminen on ensiarvoisen tärkeää palvelun laadun kannalta. Uudet tiedotteet hukkuvatkin helposti edellisten joukkoon ja vanhentunutta tietoa jää esille. Luodon mukaan lukuisat ilmoitustaulut myös tekevät terveysaseman yleisilmeestä epäsiistin.

– Aikaisempaan tiedottamiseen verrattuna infojärjestelmällä on selviä etuja, Luoto jatkaa. Tieto on aina ajan tasalla, videoita ja ääntä voidaan käyttää tehosteena. Informaatio huomataan ilmoitustauluja paremmin ja järjestelmällä voidaan tiedottaa asioista nopeasti.

Infojärjestelmä huolehtii sekä Nummelan että Karkkilan terveysasemien tiedottamistarpeesta niin organisaation toimintaan kuin erilaisiin tapahtumiin ja kampanjoihin liittyen. Terveysasemat muun muassa neuvovat eri palveluihin hakeutumisesta ja ajanvarauksesta. Luodon periaatteena on ottaa näytöille omaa toimintaa tukevia ilmoituksia, mistä johtuen myös erilaiset yleisötilaisuudet, tempaukset ja rokotuskampanjat sekä yhteistyökumppanit ovat kaikki saaneet oman tilansa näytöiltä.

– Henkilökunta pitää järjestelmää hyvänä, ja kohottaahan tämä terveysaseman imagoa, Luoto tiivistää saamansa palautteen.

Most Recent Projects

Kirjoita hakusi ja paina Enter