Tampereen kaupunkiseudulla sijaitseva Lempäälä on lähes 23 000 asukkaan kunta, jonka terveyspalvelut kattavat terveyden- ja sairaanhoidon peruspalvelut sekä erikoissairaanhoitotasoista psykiatrisen hoidon palvelua.

Lempäälän terveyasemat ovat käyttäneet Akseli-infojärjestelmää vuoden 2014 lopulta lähtien asiakastiedottamiseen ja maaliskuussa 2015 käyttöön on otettu Akseli-ilmoittautumispäätteet, jolloin infojärjestelmän käyttöönotto laajeni myös sisäänkutsuihin. Akseli-järjestelmän kautta on kulkenut reilun vuoden ajan noin 3000 asiakasta kuukaudessa.

Asiakkaan ilmoittautuminen ei keskeytä hoitajan työtä

Lempäälässä kaikki asiakkaat ilmoittautuvat ilmoittautumispäätteillä, jotka on sijoitettu asiakasta vastaanottavasti ja näkyville paikoille. Päivystyksen hoitajan mukaan neuvonnan tarve päätteen käyttämiseen on heillä hyvin vähäistä eikä edes päivittäistä. Myös terveysaseman pääsisäänkäynnissä päätteellä asiointi on sujuvaa, vaikka edelleen tulee myös asiakkaita, jotka kohtaavat sen ensimmäisen kerran.

– Ilmoittautumispäätteet ovat merkittävästi auttaneet infopisteessä työskentelevien työtä, kun heidän ei tarvitse ottaa ilmoittautumisia enää vastaan. Tällöin hoitaja pystyy suorittamaan itse hoitotyötä ja hoitoihin liittyviä paperitöitä ilman jatkuvaa keskeytystä, toteaa Akselin pääkäyttäjänä Lempäälässä toimiva Stina Ahvenjärvi.

– Päivystyspuolella oleva tekstiviestipalvelu on samalla tavalla mahdollistanut hoitajille paremman keskittymisen hoitotoimenpiteiden suorittamiseen. Nyt hoitaja saa tekstiviestin, kun päivystykseen on ilmoittautunut asiakas. Tällöin asiakkaiden saapumista ei tarvitse kaiken aikaa erikseen seurata, summaa Ahvenjärvi.

Tietosuojan säilyminen on asiakkaan oikeus

Lääkärien ja hoitajien työskentelyyn on pystytty vaikuttamaan myös odotustilojen uudenlaisella järjestelyllä, mikä toteutettiin Akseli-järjestelmän myötä.

– Asiakkaat odottivat meillä ennen käytävän päässä olevassa pääaulassa, josta lääkäri tai hoitaja kävi heidät noutamassa. Edestakaiseen kävelemiseen kului lääkärin aikaa, vaikka hän matkalla pystyikin havainnoimaan potilaan tilaa. Akselin myötä odotustilat levittäytyvät nyt pitkin käytäviä ja asiakkaan matka odotustilasta hoitohuoneeseen on lyhyempi, selventää Ahvenjärvi.

Hyödyistä merkittävämpi on Ahvenjärven mukaan kuitenkin asiakkaan tietosuoja. – Ajattelemme asioita asiakaslähtöisesti, koska olemme heitä varten olemassa ja Akseli-järjestelmä on parantanut asiakkaan tietosuojaa aivan merkittävästi.

Tietosuojaa antavat itsepalvelupääte, joka toimii hiljaisena asiointipisteenä, jolloin nimi, yhteys- tai omaistietoja ei tarvitse ilmoittaa ääneen sekä järjestelmän kautta tehtävä sisäänkutsu, joka tapahtuu käyntinumerokutsuna infonäytöllä lääkärin nimellä kutsumisen sijaan.

– Kyllähän nämä muutokset alussa herättivät lääkärien ja hoitajien keskuudessa paljon pohdintaa ja kysymyksiä, mutta nyt tämä koetaan toimivana järjestelmänä, joka auttaa työarjessa, pohtii Ahvenjärvi henkilöstön suhtautumista Akseliin.

Tärkeille viesteille näkyvä kanava

Lempäälässä järjestelmää käytetään aktiivisesti myös tiedon jakamiseen. Jokaisella osastolla ja odotustilassa on infonäyttö, jossa sisäänkutsujen ohessa näytetään mm. asiointiin, käytäntöihin, aukioloaikoihin ja tapahtumiin liittyviä tiedotteita. Infonäyttö on osoittautunut hyödylliseksi hankinnaksi myös neuvolan, psykiatrian sekä sairaalan odotustiloihin, vaikka siellä Akseli-järjestelmän muita ominaisuuksia ei käytetäkään.

– Tiedotamme infonäytöillä asioista, jotka haluamme nostaa esille terveysaseman kävijöiden tietoisuuteen. Hyväähän tässä on se, että voimme tehdä osastokohtaisia tiedotteita, kiittelee Ahvenjärvi, joka vastaa tiedotteiden laadinnasta Lempäälässä.

– Käymme säännöllisesti lävitse tiedotteita, jotta meillä on aina ajankohtaiset asiat esillä.

Ahvenjärvi ylläpitää tällä hetkellä noin 50 eri tiedotetta Lempäälän terveysaseman 14:lle infonäytöllä. Mukaan mahtuvat mm. sairaalassa näytettävät tiedotteet kulkuohjeista, osaston päivästä, ruokailuajoista ja hoitajatiedoista, neuvolan tiloissa näytettävät isyys-, äitiys- ja perhevalmennusinfot sekä päivystyksen näytöillä esiintyvät tiedotteet reseptien uusimisista ja päivystysmaksuista.

Most Recent Projects

Kirjoita hakusi ja paina Enter