Palvelutoiminnan tehostaminen, sujuvoittaminen ja automatisointi ovat tämän päivän arkea. Akseli-järjestelmä on automatisoinut asiakkaiden ilmoittautumista, kulunopastusta ja tiedottamista sekä sujuvoittanut potilasvirran hallinnointia Oulun yliopistollisessa sairaalassa jo vuodesta 2011 lähtien.

– Sairauden- ja terveydenhoito muuttuu enemmän osastoilla olemisen sijaan kohti avohoitoa, jolloin potilasvirran seuraaminen on tärkeää. OYS:lla osaston henkilökunta seuraa tätä virtaa Akseli-järjestelmän ammattilaisen käyttöliittymästä. Henkilökunnalle etuna tästä on etenkin oman työn parempi suunnittelu, kun potilaan liike eri yksiköiden ja osastojen välillä on kaiken aikaan havainnollistettavissa. Lääkärit ja hoitajat arvostavat sitä, että päivän työkokonaisuus pysyy näin paremmin hallinnassa, summaa sairaalafyysikko Sanna Yrjänä OYS:sta.

Potilaan käynnin seuraaminen on kuitenkin pieni osa Akseli-järjestelmän kokonaisuutta. Henkilökunnan käyttöliittymästä toimintaa voi seurata paljon laajemmassa mittakaavassa. Akseli-järjestelmä on myös integroitu sairaalan perustietojärjestelmiin poikkeuksellisen kattavasti ja sitä kautta järjestelmään saadaan mm. ajanvaraustiedot.

Potilaat käyttävät järjestelmän näkyvimpää osaa eli itseilmoittautumispäätettä ja arvostavat Yrjänän mukaan asioinnin nopeutta, sujuvuutta ja huomaamattomuutta. – Isossa sairaalassa Akselin hyödyksi on noussut myös potilaan opastaminen. Omasta odotustilastaan epäröivät asiakkaat pystyvät varmistamaan oikean sijaintinsa näyttämällä esim. Kela-kortin viivakoodia millä tahansa päätteellä. Tätä opastavaa toimintoa olisi vaikea korvata henkilökunnalla, mutta päätteitä voidaan sijoittaa kaikkiin tarpeellisiin paikkoihin, toteaa Yrjänä.

Akseli-järjestelmä on tällä hetkellä käytössä suurimmassa osassa OYS:n avohoitoyksiköistä. Lisäksi sitä käytetään Oulaskankaan sairaalassa sekä PPSHP:n osassa yksiköistä. Ilmoittautumispäätteitä ja infonäyttöjä on käytössä jo yli sata ja potilaita kulkee näissä yksiköissä päivittäin 1700. Akseli-järjestelmän läpi näistä kulkeutuu keskimäärin 95 %. Isoimmilla poliklinikoilla toiminnan pyörittäminen ei enää edes onnistuisi ilman Akselia.

OYS:n kirjaamat Akseli-järjestelmän hyödyt:

  • sujuvoittaa henkilökunnan työtä
  • vähentää asiakkaan jonotusta
  • nopeuttaa asiakkaan käyntiä
  • mahdollistaa anonyyin sisäänkutsun
  • auttaa potilaita löytämäään hoito- ja tutkimusyksiköihin
  • vähentää ilmoittautumisen vaatimaa työmäärää
  • antaa tilastotietoa toiminnna kehittämistä varten
Most Recent Projects

Kirjoita hakusi ja paina Enter