Hei, olen Akseli.

Autan hallitsemaan asiakasvirtaa ja teen asioinnista sujuvampaa.

Akseli avuksi asiakasvirran hallintaan

 • Tiedotus

  Akseli lähettää tekstiviestimuistutuksen ja tiedottaa asiakasta päivän tapahtumista.

 • Itsepalvelupääte

  Potilas voi ilmoittautua, päivittää yhteystietonsa ja maksaa käynnin päätteellä.

 • Infojärjestelmä

  Infonäyttöjen välityksellä tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja potilas saa tiedon kutsusta hoitohuoneeseen.

 • Ammattilaisen näkymä

  Hoitohenkilökunta voi seurata potilasvirtaa ja kutsua potilaan hoitohuoneeseen suoraan järjestelmästä.

 • Analytiikka

  Järjestelmästä saadaan tietoa, jolla vastaanottoprosessia voidaan optimoida ja saavuttaa kustannussäästöjä.

Akseli – hyödyt

AKSELI tekee potilaiden vastaanottamisesta sujuvaa ja vaivatonta. Järjestelmä automatisoi potilaan itseilmoittautumisen, tiedottamisen ja kulunopastuksen. Järjestelmästä hyötyy niin potilas, hoitohenkilökunta kuin koko organisaatio:

Lääkärille

Lääkärille

Enemmän tietoa odottavista potilaista selkeänä listana. Enemmän aikaa keskittyä hoitotyöhön.

Hoitajalle

Hoitajalle

Vähemmän kirjaamista ja potilastyöhön liittymätöntä byrokratiaa. Enemmän näkyvyyttä omalle työlle.

Potilaalle

Potilaalle

Sujuvaa ja intimiteetin säilyttävää käyntiä sekä muistutustekstiviesti ajanvarauksesta.

Päättäjälle

Päättäjälle

Työn tehostamista rutiinitehtävien automatisoinnilla – säästöjä. Toiminnan kehittämistä raportoinnin avulla.

Akselin osat

1. Itsepalvelupääte

Itsepalvelupääte huolehtii potilaan ilmoittautumisesta ja kulunopastuksesta. Potilas ilmoittautuu ajanvaraukselle näyttämällä kutsukirjeen, Kela- tai henkilökortin viivakoodin tai näppäilemällä henkilötunnuksen päätteellä. Ilmoittautumisen jälkeen pääte antaa tulosteen, joka sisältää ajanvaraustiedot, henkilökohtaisen käyntinumeron ja kulkuohjeet oikeaan odotustilaan. Päätteellä voi suorittaa myös seuraavia tehtäviä: käyntimaksun maksaminen, yhteystietojen tarkistus ja päivitys, kulkuohjeiden katsominen ja palautteen antaminen.

2. Infonäyttö

Infojärjestelmä huolehtii potilaan tiedottamisesta odotustiloissa infonäyttöjen välityksellä korvaten vanhanaikaiset ilmoitustaulut. Erilaisia tiedotteita, uutisia tai mainoksia on vaivatonta lisätä, poistaa ja muokata kerros- ja aulakohtaisesti. Kun potilas kutsutaan hoitohuoneeseen hoitohenkilökunnan käyttöliittymän kautta, järjestelmä näyttää infonäytöillä potilaan käyntinumeron, soittaa sisäänkutsuäänen ja opastaa oikeaan hoitohuoneeseen.

3. Palvelupiste

Palvelupiste toimii itsenäisen ilmoittautumisen tukena. Erityistapauksissa potilaan ilmoittautumisesta huolehtii henkilökunta ja potilaan tietojen yhteyteen voidaan asettaa merkintä avustustarpeesta hoitohenkilökunnalle tiedoksi. Palvelupisteeltä voi myös tulostaa potilaalle rannekkeen sairaalatiloissa tunnistautumista ja liikkumista varten.

4. Ammattilaisen näkymä

Ammattilaisen näkymästä hoitohenkilökunta voi reaaliaikaisesti seurata potilaan saapumista oikeaan odotustilaan ilman hoitohuoneesta poistumista. Potilaan kutsuminen hoitohuoneeseen onnistuu yhdellä hiiren klikkauksella, joka aktivoi infojärjestelmän. Muu henkilökunta näkee omilla näytöillään kutsutapahtuman samanaikaisesti. Lisäksi näkymästä voi paikantaa potilaan nykyisen sijainnin ja tehdä työparisiirtoja.

5. Mobiili ammattilaisen näkymä

Liikkuvan ammattilaisen näkymä tulee tarpeeseen, kun työpisteesi vaihtuu päivän aikana useasti tai haluat vaikkapa kertoa potilaalle hänen päivän aikataulustaan potilasvuoteen äärellä. Vaihtuipa osasto tai yksikkö, päätelaiteriippumattoman näkymän avulla voit seurata sekä omien potilaiden hoitokalentereita että omaa kalenteriasi.

6. Potilasranneke

RANNE® on ratkaisu potilaan tunnistamiseen. Rannekkeen tulostaminen vie vain sekunteja ja sen kiinnittäminen on yksinkertaista. Rannekkeen avulla potilas voidaan tunnistaa hoitoprosessin oleellisissa kohdissa, jolloin voidaan ehkäistä mm. väärien lääkkeiden annosta syntyviä vaaratapahtumia. RANNE® sisältää mm. tyylitiedostojen ja tulostimien hallinnan sekä tuen erikokoisille rannekkeille, kuten vastasyntynyt ja aikuinen.

7. Raportointi ja ennustus

Raportointi kertoo nykytilanteen sellaisena kuin se on ja ennustus havainnollistaa, miten asiat olisivat, jos lähtökohtia muutetaan. Monipuolisten raporttien avulla havaitaan organisaation kehitys- ja muutostarpeita. Kerätyn tiedon avulla voidaan simuloida muutoksia ja niiden vaikutuksia – ilman raskaita ja pitkällisiä tosielämän kokeiluja.

8. Yhdistämö

Yhdistämö yhdistää useat terveyden ja hyvinvoinnin organisaation taustajärjestelmät merkitykselliseksi kokonaisuudeksi niin potilaan kuin henkilökunnankin kannalta. Yhdistämön ansiosta esimerkiksi ilmoittautumisen yhteydessä ajanvaraustiedot voidaan hakea useasta eri järjestelmästä ja niistä koostetaan potilaalle yhtenäinen käynti. Samalla potilasta voidaan informoida hoitoon tai sen kulkuun liittyvistä asioista. Tieto ilmoittautumisesta välitetään potilastietojärjestelmään ja tieto informaation antamisesta potilaskertomusjärjestelmään.

9. Tiedotus

Ennen hoitokäyntiä annettava tiedotus sisältää mm. sähköposti-, kirje- ja tekstiviestimuistutukset sekä ajanvarauksien hallinnan netissä. Lisäksi potilasta pystytään informoimaan hänen käyntiinsä liittyvistä muutoksista. Näin Akseli helpottaa ja nopeuttaa potilaalle tarkoitetun informaation välittämistä.

Ota AKSELI käyttöön

Ota yhteyttä niin katsotaan, kuinka AKSELI voi auttaa teitä

Kirjoita hakusi ja paina Enter